AgroEnergia

Zielony Dom

AgroEnergia 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius cursus odio. Fusce et augue in est fringilla ultrices. Vivamus tempus, dui at condimentum condimentum, purus nisi efficitur justo, eget semper enim risus vel ligula. Maecenas tempor aliquet velit, nec condimentum ipsum malesuada in. Sed feugiat lectus sed lorem euismod volutpat. Vivamus in lacinia elit, sed pellentesque elit. Etiam scelerisque tincidunt erat, quis venenatis justo congue non. Curabitur interdum nisi non quam dapibus, at fringilla metus sagittis. Etiam bibendum posuere lectus, in dictum mauris fringilla posuere. Praesent porttitor dapibus velit in varius.

Tworzymy przyszłość dla Ciebie i Twoich dzieci

Zielony Dom to Twój zaufany partner w dziedzinie fotowoltaiki, pomp ciepła i klimatyzacji we Wrocławiu i okolicach.

Buduj z nami przyszłość

Jak działa dofinansowanie „AgroEnergia”?

Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii dla WFOŚIGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  20.07.2021 r. – 28.07.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Przygotowane wnioski należy składać:

 • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należyzłożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) należy przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem: Nabór ciągły „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła
i towarzyszące magazyny energii”

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja:

Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie dotacji – 50 mln zł
(na lata 2021 – 2027).

 • Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”.

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
  • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
  • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
 • Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).

Beneficjenci:

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Terminy i sposób składania wniosków:

W dniu 13.09.2022 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął uchwałę w sprawie wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Agroenergia Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”- do dnia 20.12.2022 roku.”

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie od 20.07.2021 r. – do 20.12.2021 r. 20.12.2022 r., lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja: 

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 74 500 tys. zł:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 48 400 tys. zł

2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 26 100 tys. zł