Mój prąd

Zielony Dom

Mój prąd 2024

Nabór trwa od 22.04.2023 do dnia 22.12.2023 lub do wyczerpania środków przewidzianych na wypłatę dotacji.
Dofinansowanie przedsięwzięć polegające na zakupie i montażu:
• Mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2-10 kW (do 7000 z)
• Magazynów Energii (do 16 000 zł)
• Pomp Ciepła (do 28 500 zł) lub Magazynów Ciepła (do 5000 zł)
• Systemów EMS/HEMS(do 3000 zł)
• Kolektorów Słonecznych (do 3500 zł)
Nabór dedykowany Prosumentom rozliczającym się w systemie net-billin

Tworzymy przyszłość dla Ciebie i Twoich dzieci

Zielony Dom to Twój zaufany partner w dziedzinie fotowoltaiki, pomp ciepła i klimatyzacji we Wrocławiu i okolicach.

Buduj z nami przyszłość

Jak działa dofinansowanie „Mój Prąd”?

Wysokość dofinansowania

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  1. 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  2. 3 000,00 zł (grupa 3.1 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
  1. Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
   1. Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
   2. Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
   3. Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
   4. Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
   5. Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
  2. Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  3. System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  4. Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Ważne zmiany w programie

 1. Zmienione zostały wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS;
 2. Zwiększono liczbę wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu / etykietę energetyczną;
 3. Zmiana źródła dofinansowania którym teraz będzie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowany w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Powyższe oznacza m.in. zmianę tabliczki informacyjnej jaka będzie wymagana po otrzymaniu dofinansowania.
 4. Dla wybranych wnioskodawców jest konieczność dołączenia dokumentu potwierdzającego otrzymanie dofinansowania z innych środków publicznych poza programem Mój Prąd: umowa o przyznaniu dofinansowania, decyzja o przyznaniu dofinansowania lub inne dokumenty przewidziane w danym programie.

Okres kwalifikowania

Od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);